Kategoriat
Yhdistyksen asiat Yleinen

Vuosikokouksen pöytäkirja ja toimintakertomus

PÖYTÄKIRJA
Suomen Irlanninterrierit ry:n vuosikokous


Aika:      lauantai 30.3.2019

Paikka: Päijät-Hämeen kennelpiirin kokoustila, Simolankatu 2, 15680 Lahti

Läsnä:  

Kati Tarkiainen

Tiina Vuorinen

Thomas v. Numers

Camilla v. Numers

Saija Suhonen

Tarja Soini

Johanna Niemelä


Työjärjestys:
 

1.     
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.47.
 

2.     
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Niemelä, sihteeriksi Tarja Soini ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Camilla ja Thomas von Numers.
 

3.     
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä 9.3.
 

4.     
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeus
Tarkistettiin ja todettiin kaikkien kokoukseen osallistujien äänivaltaisuus.
 

5.     
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 

6.     
Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja toiminnantarkastajien lausunto.
Käytiin läpi toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta ja toiminnantarkastajien lausunto.
 

7.     
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.
 

8.     
Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat
Jaettiin Vuoden Irlanninterrieri 2018 -palkinnot ja muut palkinnot ja kunniamaininnat. (Liite 1.)
 

9.     
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esitettiin että voitaisiin kartoittaa mahdollisuutta lehden saamiseen sähköisenä. Hallitus selvittää asiaa.
Yhdistyksen haltuun saadut terveystulokset ja niiden saatavuus uuden henkilötietosuojalain voimaan tultua. Terveystulokset ovat kootusti Jalostustoimikunnan sihteeri Camilla von Numersilla, ja niitä saa pyytämällä referoituna ilman henkilötietoja.
 

10.     
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23.