Kategoriat
Yhdistyksen asiat Yleinen

Muokattu 22.8.20: Kutsu keväkokoukseen 05.09.2020

Suomen Irlanninterrierit ry:n kevätkokous

Aika: 5.9.2020 klo 15.00

Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Tarkistetaan kokouksessa olevien äänioikeus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja tilintarkastajien lausunto (liite)

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat (liite)

9. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

     Vahvistetaan vuoden 2020 irlanninterrieri-kilpailu

10. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

– Hallitus