Kategoriat
Yhdistyksen asiat Yleinen

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 2016

KOKOUSKUTSU
Suomen Irlanninterrierit ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 24.3.2016 klo 18:00
Paikka: Suomen Latu ry:n toimiston kokoustila, os. Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Työjärjestys:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat.
 8. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet kaudelle 2016-2017.
 9. Vahvistetaan pentuvälityksen ehdot kaudelle 2016-2017.
 10. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!
Hallitus

Muuta: Kokoustila sijaitsee ajotieltä pihaan tullessa heti oikealla erillisrakennuksessa. Pihalla ja kadun varressa on runsaasti pysäköintitilaa. Kokoustilaan ei voi tuoda koiria.