Kategoriat
Yhdistyksen asiat Yleinen

Kutsu: Suomen Irlanninterrierit ry:n vuosikokous 30.3.2019

Aika:                   lauantai 30.3.2018 klo 12.30-14.30

Paikka:               Päijät-Hämeen kennelpiirin kokoustila, Simolankatu 2, 15680 Lahti

Työjärjestys

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja tilintarkastajien lausunto.
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  8. Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat
  9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen