Kategoriat
Yhdistyksen asiat Yleinen

Kokouskutsu su 8.4.2018

KOKOUSKUTSU

 

Suomen Irlanninterrierit ry:n vuosikokous

Aika:                   su 8.4.2018 klo 13-15

Paikka:               Tampereen ratsastuskeskus, Niihamankatu 18, 33560 Tampere

 

Työjärjestys

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat
 9. Avataan keskustelu yhdistyksen sosiaalisen median pelisäännöistä
 10. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen