Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.

Rekisterinpitäjä
Suomen Irlanninterrieriyhdistys ry
Y-tunnus: 2184697-6
HELSINKI

Rekisterin nimi
Suomen Irlanninterrieriyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19§ mukainen jäsenrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Suomen Irlanninterrierit ry:n jäsenmaksujen ja Irski-lehden tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Nimi, osoitetiedot ja muut yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yhdistykseen liittymisen yhteydessä, sekä ulkomuototuomareilta, kun he saavat edustamamme rodun arvosteluoikeudet.

Tietojen luovutus
Suomen Irlanninterrierit ry ei luovuta henkilötietoja edelleen.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus on Suomen Irlanninterrierit ry:n kulloisellakin puheenjohtajalla, sihteerillä sekä jäsensihteerillä. Suomen Irlanninterrierit ry:n hallitus poistaa oikeudet edellä mainituilta, kun tehtäviin valitaan uudet henkilöt. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Irlanninterrierit ry:n jäsenrekisteriin on talletettu. Vapaamuotoinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Suomen Irlanninterrierit ry
Jäsensihteeri Anne Tuulinen
Hakasuontie 20 B4
01690 Vantaa

Kerro pyynnössä

  • mitkä tiedot haluat tarkastaa
  • haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tiedot tietyltä ajanjaksolta
  • missä muodossa haluat tiedot
  • nimesi
  • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Lisätietoja tarkastuspyynnöstä löydät esim. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Tarkastuspyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä kirjallisesti.
Sähköpostitse tai puhelimitse tehtyjä tarkastuspyyntöjä ei voida käsitellä.

Tietoni poistaminen
Tietojesi poistaminen tarkoittaa, että et voi jatkaa Suomen Irlanninterrierit yhdistyksen jäsenenä, etkä saa enää Irski-lehteä.