Jalostussuositukset

Yhdistyksen suositukset jalostukseen käytettäville koirille 2020-2021

 

Yhdistyksen suositukset jalostukseen käytettäville koirille 2020-2021

Pentuvälitykseen otetaan kaikki Suomen Irlanninterrierit ry:n jäsenten kasvattamat, Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset täyttävät pentueet. Kasvattaja ilmoittaa pentueen pentuvälitykseen kirjallisesti tällä lomakkeella osoitteeseen jalostustoimikunta@irlanninterrieri.fi liitteinä ne tutkimustulokset, jotka eivät näy Suomen Kennelliiton jalostustietokannassa. Tulevat pentueet näytetään yhdistyksen verkkosivuilla astutuspäivämäärän, syntyneet pentueet syntymäpäivänsä mukaisessa järjestyksessä. Pentuvälitykseen tulevat pentueet, jotka eivät täytä yhdistyksen suosituksia merkitään erillisellä maininnalla, ”Pentue ei täytä kaikilta osin yhdistyksen suosituksia” sekä maininnalla mikä ehto ei täyty. Pentueet, jotka täyttävät yhdistyksen jalostussuositukset, varustetaan maininnalla ”Pentue täyttää yhdistyksen jalostussuositukset”. Pentue poistetaan listalta 8 viikon kuluttua syntymästä, ellei kasvattaja erikseen pyydä sen säilyttämistä listalla.

Kasvattajan tulee noudattaa Suomen Kennelliiton jalostusstrategiaa jalostusyksilöitä valitessaan ja yhdistelmiä suunnitellessaan.

Suomen Irlanninterrierit ry:n suositukset pentueille:

Jalostussuositukset 2020-2021

 1. Nartun ikä tulee olla synnytyshetkeltä vähintään 2 vuotta ja enintään 7 vuotta, ensisynnyttäjä korkeintaan 5 vuotta. Uroksen ikä astutushetkellä vähintään 15 kuukautta.
 2. Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee astutushetkellä olla näyttelystä vähintään laatuarvostelu EH vähintään 15 kk:n ikäisenä tai puoltava jalostustarkastuslausunto.
 3. Molemmilla vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva, virallinen silmäpeilaustulos, jossa ei ole todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Peilaustulos on voimassa 18 kk sen ottamisesta. Koiralle, joka on saanut distichiasis, PHPV / PHTVL aste 1., PPM iris-iris tai mRD —diagnoosin, tulee valita puolisoksi ko. sairauden osalta terve koira.
 4. Uroksella on astutushetkellä voimassaoleva ja raja-arvojen sisällä oleva COLA-testin tulos. Jalostushetkellä alle 4-vuotiaana testatulle urokselle COLA-testitulos on voimassa yhden vuoden. Yli 4-vuotiaana testatulle urokselle riittää yksi COLA-testitulos. Arvojen tulee olla jokaisen aminohapon osalta viitearvojen rajoissa ja niiden yhteissumman alle 700. Poikkeuksena voi pitää lysiinin viitearvoja korkeampaa määrää jolloin myös yhteissumma voi nousta yli 700.

Aminohappojen viitearvot ovat seuraavat:

< 1 v1 – 5 vyli 5 v
kystiini74 – 9480 – 17926 – 225 μmol /gCrea
ornitiini0 – 890 – 990 – 52 μmol/gCrea
lysiini31 – 23123 – 7945 – 100 μmol/gCrea
arginiini0 – 790 – 590 – 55 μmol/gCrea
 1. Hyperkeratoosin testaamista suositellaan. Jos astutukseen käytetään ulkomaalaista urosta, tutkimus on suotavaa.

Pakastesperman osalta noudatetaan keräyshetkellä voimassa ollutta ohjeistusta sen arvioimiseksi, täyttääkö pentue yhdistyksen jalostussuositukset.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian päätavoitteet:

 1. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.
 2. Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.
 3. Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni.
 4. Vakavien koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien (aiheuttavat koiralle kipua tai epämukavuutta tai jotka muuten rajoittavat koiran normaalia, lajityypillistä elämää) leviäminen estetään. Tällaisen sairauden kohdalla vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan käyttää jalostukseen.
 5. Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.
 6. Jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikää ei turhaan pitkitetä sen terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella.
 7. Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Jalostuksen ohjauksessa pitää mahdollistaa aina, että kaikki kriteerit huomioon ottaen vähintään 50 % rodun kannasta jää jalostuskäyttöön.
 8. Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, jolla pyritään tiedon lisäämiseen koiran perinnöllisyydestä, terveydestä ja sairauksista.
 9. Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja alan tutkijoiden kanssa tiivistetään. Myös eläinlääkärit tukevat omalla toiminnallaan jalostusstrategian periaatteita ja tavoitteita.
 10. Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen Kennelunionin eli PKU:n ja kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhteisössä toimitaan aina niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä päämääriä.