Vuoden Irski -säännöt

SUOMEN IRLANNINTERRIERIT RY | VUODEN “IRSKI” KILPAILUN SÄÄNNÖT

1 Yleistä

Vuoden ”IRSKI” kisa on Suomen Irlanninterrierit ry:n järjestämä kilpailu kalenterivuoden aikana parhaiten menestyneille irlanninterriereille. Vuoden IRSKI titteleitä myönnetään niin koiranäyttelyissä kuin myös muissa kilpailuissa, esim. MEJÄ, Agility jne. menestyneille irlanninterriereille.

Säännöistä ja vuosittaisesta pistelaskennasta vastaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen tulee päivittää sääntöjä tarpeen mukaan ja tiedottaa muutoksista jäseniä. Sääntöjen tulee olla linjassa Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) näyttelysääntöjen kanssa.

Hallitus voi halutessaan pyytää ulkopuolista apua sääntöjen uudistamistyöhön tai esim. näyttelypisteiden laskennassa.

Säännöt julkaistaan Suomen Irlanninterrierit ry. kotisivuilla ja ne julkaistaan ”IRSKI”-lehdessä hallituksen ja lehtitoimikunnan katsoessa sen olevan tarpeen, esim. vuoden ensimmäisessä lehdessä.

Yhdistys palkitsee enintään kymmenen (10) parasta kisassa sijoittunutta koiraa kunniakirjoin. Kunniakirjat jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa tai postitetaan koiran omistajan ilmoittamaan osoitteeseen. Jokaisessa kilpailuluokassa pisteiden mennessä tasan, jaetaan sija näiden koirien kesken. Kilpailuissa jokaisessa luokassa sijoittuu kuitenkin maksimissaan 10 koiraa. Esim. jos Vuoden IRSKI kilpailun voitto jaetaan tasatuloksella kahden koiran kesken, seuraava palkittava koira on kilpailussa kolmanneksi (3.) sijoittunut. Poikkeuksena Vuoden Tulokas IRSKI, jossa palkitaan ainoastaan korkeimman pistemäärän saavuttanut koira. Mikäli saman pistemäärän saa useampi kuin yksi koira, myönnetään kaikille saman pistemäärän saaneille Vuoden Tulokas titteli.

Kilpailussa jaetaan kiertopalkintoja parhaiten menestyneille koirille. Palkinnot on lueteltu myöhemmin.

1.1 Vuoden IRSKI tittelit

Vuoden ”IRSKI” kilpailussa jaetaan seuraavat tittelit:

Vuoden IRSKI – Virallisissa näyttelyluokissa (JUN, NUO, AVO, VAL, VET) parhaiten sijoittunut Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden VSP IRSKI – Virallisissa näyttelyluokissa (JUN, NUO, AVO, VAL, VET) parhaiten sijoittunut vastakkaisen sukupuolen Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden IRSKI Pentu – Pentuluokissa (PPEK, PEK) parhaiten menestynyt Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden VSP IRSKI Pentu – Pentuluokissa (PPEK, PEK) parhaiten menestynyt vastakkaisen sukupuolen Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden VET IRSKI – Veteraaniluokassa parhaiten sijoittunut Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden VSP VET IRSKI – Veteraaniluokassa parhaiten sijoittunut vastakkaisen sukupuolen Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden Tulokas – irlanninterrieri, joka osallistuu ensimmäistä kertaa viralliseen näyttelyluokkaan ja sijoittuu parhaiten Vuoden IRSKI – kisassa.

Vuoden MEJÄ IRSKI – Mejässä parhaiten sijoittunut Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden Agility IRSKI – Agilityssä parhaiten sijoittunut Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden Rallytoko IRSKI – Rallytokossa parhaiten sijoittunut Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

Vuoden VEPE IRSKI – Vesipelastuksessa parhaiten sijoittunut Suomessa rekisteröity irlanninterrieri.

1.2 Palkinnot

Jokaiselle sijoittuneelle koiralle jaetaan Suomen Irlanninterrieri ry. kunniakirja. Kunniakirjat jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa, tai postitetaan koiran omistajan yhdistyksen sihteerille (sihteeri@irlanninterrieri.fi)  ilmoittamaan osoitteeseen.

Kunniakirjojen lisäksi kilpailuissa jaetaan seuraavat kiertopalkinnot:

Taulukko päivitetään, kun tiedot on saatu:

KilpailuKiertopalkinto
Vuoden IRSKIValokuvakansio Pokaali
Vuoden VSP IRSKIPokaali?
Vuoden VET IRSKIPokaali?
Vuoden VSP VET IRSKIPokaali?
Vuoden Pentu IRSKIPokaali?
Vuoden VSP Pentu IRSKIPokaali?
Vuoden Tulokas IRSKIPokaali?

Kiertopalkinnon voittaneen koiran omistaja on velvollinen palauttamaan palkinnon yhdistykselle viimeistään vuosikokoukseen mennessä.

1.3 Kilpailuun osallistuminen

Koiran omistajan (tai hänen luvallaan joku muu henkilö) tulee ilmoittaa yhdistyksen sihteerille sähköpostitse (sihteeri@irlanninterrieri.fi) edellisen vuoden näyttelyt, joilla hän haluaa osallistua kilpailuun seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Yksi näyttely voi olla ulkomainen näyttely. Ulkomaisen näyttelyn kohdalla, tulee ilmoittaa linkki näyttelyn tuloksiin, josta voidaan todentaa näyttelyn tiedot ja tulokset. Mikäli tätä linkkiä ei ole näyttelystä, tulee mukaan liittää tiedot muulla luotettavalla tavalla, millä voidaan varmistaa näyttelyn tiedot, koiramäärä sekä tuloksien oikeellisuus.

2 Koiranäyttelyistä pisteet kilpailuluokittain

2.1 Vuoden IRSKI

Vuoden IRSKI kisassa kilpailevat ne koirat, jotka ovat olleet näyttelyissä virallisissa näyttelyluokissa (JUN, NUO, AVO, VAL ja VET).

Mukaan lasketaan omistajan (tai valtuuttama henkilö) ilmoittamat enintään viisi (5) näyttelyä. Mukana voi olla yksi ulkomainen näyttely, omistajan näin halutessaan. Omistajan tulee itse ilmoittaa näyttelyt yhdistyksen sihteerille (sihteeri@irlanninterrieri.fi)  viim. seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä (vuoden 2019 pisteet ilmoitettiin viimeistään 29.2.2020 mennessä).

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan, ottaen huomioon lisäselvennykset.

Selvennykset taulukkoon:

  1. Paikalla olevat koirat:
    1. Vain virallisissa luokissa näyttelyssä paikalla olleet koirat
    1. Myös yhdestä (1) paikalla olevasta tulee +2 pistettä
  2. NORD näyttelystä saa KV näyttelyn mukaiset pisteet

Selitykset:

ER  = Suomen Irlanninterrierit ry:n järjestämä erikoisnäyttely (1kpl vuodessa)

Terririeri = Suomen Terrierijärjestö ry:n (STJ) järjestämä erikoisnäyttely (1kpl vuodessa)

KV = Kansainvälinen näyttely

NORD = Pohj. SERT näyttely (samanarvoinen pistelaskussa KV näyttelyn kanssa)

KR = Kaikkien rotujen näyttely

RN = Ryhmänäyttely

2.2 Vuoden PENTU IRSKI

Vuoden PENTU IRSKI kisassa kilpailevat ne koirat, jotka ovat kilpailleet näyttelyissä pentuluokissa (pikku – pennut ja pennut).

Mukaan lasketaan omistajan (tai valtuuttama henkilö) ilmoittamat enintään viisi (5) näyttelyä. Mukana voi olla yksi ulkomainen näyttely, omistajan näin halutessaan. Omistajan tulee itse ilmoittaa näyttelyt yhdistyksen sihteerille (sihteeri@irlanninterrieri.fi)  viim. seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan, ottaen huomioon lisäselvennykset.

Lisäselvennykset taulukkoon:

ROP (+ Erikoisnäyttelyn BIS) ja VSP pennut saavat vain taulukon mukaiset peruspisteet.

Muut sijoittuneet saavat lisäpisteitä seuraavasti:

  1. Erikoisnäyttely (EN) + 2 pistettä
  2. Kunniapalkinto (KP) PEK1-PEK4 sijoituksesta +2 pistettä

2.3 Vuoden VET IRSKI

Vuoden VET IRSKI kisassa kilpailevat ne koirat, jotka ovat kilpailleet näyttelyissä veteraaniluokassa.

Mukaan lasketaan omistajan (tai valtuuttama henkilö) ilmoittamat enintään viisi (5) näyttelyä. Mukana voi olla yksi ulkomainen näyttely, omistajan näin halutessaan. Omistajan tulee itse ilmoittaa näyttelyt yhdistyksen sihteerille (sihteeri@irlanninterrieri.fi)  viim. seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan, ottaen huomioon lisäselvennykset.

Lisäselvennykset taulukkoon:

ROP ja VSP VET saavat vain taulukon mukaiset peruspisteet.

Muut (=VEK luokat) saavat lisäpisteitä seuraavasti:

  1. Laatuarvostelu ERI (erinomainen) +2 pistettä
  2. SA (sertin arvoinen) +2 pistettä

2.4 Vuoden TULOKAS IRSKI

Vuoden Tulokas on irlanninterrieri, joka ensimmäisenä vuotenaan virallisissa näyttelyluokissa menestyy parhaiten Vuoden IRSKI – kisassa.

Kisassa jaetaan vain yksi palkinto (ei paras uros & paras narttu tulokas). Parhaiden pisteiden mennessä tasan, Vuoden Tulokas jaetaan kaikille saman pistemäärän saaneille.

3 Muut Vuoden IRSKI Kilpailut

3.1 Vuoden MEJÄ IRSKI kilpailu

Tarkemmat tiedot lisätään myöhemmin.

3.2 Vuoden Agility IRSKI kilpailu

Tarkemmat tiedot lisätään myöhemmin.

3.3 Vuoden Rallytoko IRSKI kilpailu

Tarkemmat tiedot lisätään myöhemmin.

3.4 Vuoden VEPE IRSKI

Tarkemmat tiedot lisätään myöhemmin.

4 Muutoshistoria

PvmVerKirjoittanutMuutoksetHyväksyttypvm
04.04.202001Laura Soini, Eeva LaukkanenSäännöt kirjoitettu Camilla von Numersilta saatujen taulukoiden sekä lisäselvitysten perusteella
04.04.202002Eeva LaukkanenMuut kuin näyttely kilpailut lisätty (kpl 3). Yleistä kappale päivitetty vastaavaksi.
05.04.20201.0Eeva LaukkanenJuha Hummelin, Milja Ketoja, Anne Tuulinen05.04.2020