Syyskokous 21.10.2018 pöytäkirja


Yhdistyksen syyskokous

Aika: Sunnuntai 21.10.2018 klo 12

Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kerhotila, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Läsnä:
Joutsiniemi Ilona
Kaaja Jari
Kallila Tanja
Koskinen Wilma
Niemelä Johanna
Soini Tarja
von Numers Camilla

 1. Kokouksen avaaminen
  Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Niemelä, sihteeriksi Tarja Soini, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari Kaaja ja Ilona Joutsiniemi.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kokousedustajien äänivaltaisuus
  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja osanottajat äänivaltaisiksi.
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi.
 1. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus tulevalle kaudelle
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 (liite 1). Kiinnitettiin huomio jäsenmäärän vähenemiseen, johon hallituksen toivotaan miettivän ratkaisuja.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle
  Hallituksen puheenjohtajan tehtävissä valittiin jatkamaan Johanna Niemelä.
  Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten Anna-Maria Linnan ja Camilla von Numersin tilalle valittiin tulevaksi kaksivuotiskaudeksi 2019-2020 Milja Ketoja ja Camilla von Numers. Anna-Maria Linnaa päätettiin pyytää jatkamaan rahastonhoitajan ja jäsensihteerin tehtävissä.
 3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä
  Toiminnantarkastajiksi valittiin Pia Asikainen (varalle Karoliina Kamppinen) ja Kirsi Hänninen (varalle Thomas von Numers).
 1. Valitaan pentuneuvoja
  Pentuneuvojaksi valittiin Jussi Virkkunen.
 1. Valitaan tarvittavat kokousedustajat
  STJ:n edustajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Saija Suhonen, varalle Outi Järvi. HSKP:n edustajina jatkavat Tarja Soini ja Camilla von Numers.
 1. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
  Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen koettiin ajankohtaiseksi. Valittiin sääntöjen uusimista työstävä toimikunta, johon valittiin Jari Kaaja, Wilma Koskinen ja Anna-Maria Linna. Uudistusehdotus tuodaan yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
  Keskusteltiin nettisivujen peruspäivitystarpeesta ja annettiin hallitukselle toimeksi edistää asiaa.
 1. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.13

Vakuudeksi

Johanna Niemelä, puheenjohtaja
Tarja Soini, sihteeri
Ilona Joutsiniemi, pöytäkirjan tarkastaja
Jari Kaaja, pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä edistää irlanninterrierin kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä kehittää rodun arvostusta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraavin tavoin

Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä kilpailuja.

Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen.

Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja tekemällä tarpeen mukaan itse aloitteita.

Ylläpitämällä yhteyksiä rodun keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Näihin sääntöjen määräämiin toimintamuotoihin pyritään vuonna 2019 seuraavilla tavoilla:

 • Julkaistaan 4 numeroa Irski-lehteä ja osallistutaan Terrilifen tekemiseen
 • Järjestetään erikoisnäyttely
 • Lasketaan ja julkistetaan Vuoden Irski -sijoitukset näyttelyissä ja harrastuksissa menestyneille
 • Ylläpidetään ja kehitetään nettisivuja ja viestintää sosiaalisen median kanavissa
 • Tuetaan terveystarkastuksia
 • Tuetaan alueellista ja alajaostojen toimintaa
 • Pyritään lisäämään irlanninterriereiden näkyvyyttä positiivisissa yhteyksissä
 • Osallistutaan Suomen Kennelliiton, Helsingin seudun kennelpiirin ja Suomen Terrierijärjestön toimintaan
 • Pyritään hankkimaan yhdistykselle varoja ja lisää jäseniä
 • Ylläpidetään ja kehitetään ulkomaisia yhteyksiä ja yhteistyötä
 • Järjestetään MeJä-koe
 • Järjestetään luonnetestitilaisuus

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

TUOTOT
Jäsenmaksut   (100 x 28 €, 20 x 14 €) 3080 €
Näyttely 200 €
Mejä 50 €
Luonnetesti 150 €
Kerhokauppa 500 €
Lehti-ilmoitukset 100 €
Muut tuotot 50 €
TUOTOT YHT. 4130 €
MENOT
Jalostustoimikunta 350 €
Lehti (sis. postituksen) 2100 €
Kokouskulut 180 €
Hallinto (toim. tarvikkeet, posti- ja pankkikulut yms.) 150 €
Avustukset jäsenille 300 €
Nettisivut 100 €
Jäsenmaksut (STJ yms.) 950 €
MENOT YHT. 4130 €
Tilikauden voitto / tappio 0 €

Jäsenmaksut vuodelle 2019

Henkilöjäsenmaksu 28 €
Nuoriso- ja perhejäsenmaksu 14 €
Kasvattajan liittämä jäsen 14 €
Ainaisjäsen 280 €
1.10.2019 jälkeen liittyneiltä jäseniltä ei peritä jäsenmaksua vuodelta 2020 (koskee vain uusia jäseniä)