Syyskokouksen pöytäkirja


Syyskokous 2017 järjestettiin moitteen vuoksi uudelleen  tammikuussa 2018. Tässä uuden kokouksen pöytäkirja.

Suomen Irlanninterrierit ry:n syyskokous

Aika:                   su 21.1.2018 klo 12-14

Paikka:               TuTo ry:n toimisto, Sepänkatu 5 b, 20700 Turku

 

 

 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo.12.02

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Tarja Soini valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Laura Soini valittiin sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tanja Kallila ja Camilla von Numers.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouskutsu on ollut ajallaan kotisivuilla ja Facebookissa (6.1.2018).

 1. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeus

Läsnäolijalista liitteenä. Äänioikeudet tarkistettu jokaisen läsnäolijan osalta (8kpl). Anne Rasmussen saapui paikalle klo.12.13, äänioikeus tarkistettu. Läsnä 9kpl yhdistyksen jäseniä.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys käytiin läpi ja hyväksyttiin.

 1. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus tulevalle kaudelle.

Toimintasuunnitelma:

Järjestetään kaksi MEJÄ-koetta: Terrierien MEJÄ-mestaruuskilpailu ja irski MEJÄ. Markku Laurén vahvistanut, että kokeet on hyväksytty. Nämä mainittu toimintasuunnitelmassa kahtena eri kohtana. Korjataan MEJÄ-koe maininnat samaan kohtaan toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Tulo- ja menoarvio:

Tuotot-kohdassa ”avustukset jäsenille” on väärässä kohdassa. Siirretään ”avustuksen jäsenille” Kustannukset-kohtaan ja varataan siihen 150€.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Jäsenmaksut vuodelle 2018:

Jäsenmaksu nostetaan 25€->28€. Muut jäsenmaksut seuraavanlaiset: perheenjäsen 14€, kasvattajan liittämä jäsen 14€, nuorisojäsen 14€ ja ainaisjäsen 280€.

Jäsenmaksut hyväksyttiin.

Irski-lehteä julkaistaan yksi kaksoisnumero v. 2018. Tällä yhdistys säästää yhden lehden paino- ja postituskustannuksen (vajaa 700€). Lehti on mahdollista saada yhdistyksen kotisivuille esim. salasanan taakse. Tätä ei kannatettu, koska tällä hetkellä lehti on ainoa mitä jäsen saa jäsenmaksua vastaan.

 1. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa: Toni Turkkila, Anne Rasmussen ja Elina Kokkonen. Riikka Leppänen ilmoittanut 31.12.18 eroavansa hallituksesta. Riikka Leppäsen tilalle valitaan hallituksen jäsen yhdeksi (1) vuodeksi. Puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Johanna Niemelä valittiin puheenjohtajaksi.

Eeva Laukkanen ilmoittanut eroavansa tällä päivämäärällä 21.1.2018 hallituksesta.

Eeva Laukkasen tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen yhdeksi (1) vuodeksi.

Tarja Soini, Tanja Kallila ja Jussi Virkkunen valittiin hallituksen jäseniksi.

Anna-Maria Linna ja Camilla von Numers valittiin hallituksen jäseniksi yhdeksi (1) vuodeksi.

Eroilmoitukset liitteenä.

 1. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöiden valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kirsi Hänninen ja Pia Asikainen. Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi valittiin Thomas von Numers (Kirsi Hänninen) ja Juha Hummelin (Pia Asikainen).

 1. Pentuneuvojan valinta

Pentuneuvojan valinta käsitellään vasta kohdan 13. jälkeen.

 1. Jalostustoimikunnan jäsenten valinta vuosille 2018-2019

Jalostustoimikuntaan valittiin Tarja Soini, Camilla von Numers ja Milja Ketoja.

Laura Soinilta kysyttiin onko Laura ja Eeva Laukkanen käytettävissä tämän vuotisessa jalostustarkastuksessa ja hoitavatko he sen. Laura Soini ilmoitti, että hän ja Eeva ovat käytettävissä, mikäli paikka saadaan järjestymään ja tilaisuuteen saadaan tarpeeksi koiria.

 1. Tarvittavien muiden toimikuntien jäsenten valinta
  1. näyttelytoimikunta
  2. lehtitoimikunta
  3. mejätoimikunta
  4. luonnetestitoimikunta
  5. agilitytoimikunta
  6. rallytokotoimikunta

Toimikuntien jäsenien valinta jätetään hallituksen hoidettavaksi.

Luonnetestitoimikunnasta kysyttiin onko Toni Turkkila käytettävissä. Laura Soini kertoi, että Toni Turkkila on ilmoittanut olevansa käytettävissä mikäli toimikuntaan ei muita halukkaita ole, mutta ei ole valmis järjestämään luonnetestiä yksin.

 1. Tarvittavien kokousedustajien valinta

Helsingin Seudun Kennelpiirin edustajan ja varahenkilön valinta.

Tarja Soini valittiin HSKP:n edustajaksi. Varahenkilöksi valittiin Camilla von Numers

 1. Vahvistetaan jalostussuositukset ja pentuvälityksen ehdot vuosille 2018-2019

Jalostussuositukset:

Kohta 3.: sana ”ECVO” otetaan pois lauseesta ”Molemmilla vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva, virallinen silmäpeilaustulos (ECVO), jossa ei ole todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.”.

Peilaustuloksen voimassaoloa ehdotettiin seuraavanlaiseksi: Korkeintaan 18kk edellisestä silmäpeilauksesta astutushetkellä eli peilaustulos on voimassa 18kk sen ottamisesta.

Yllämainittu ehdotus hyväksyttiin.

Kohta 4. COLA-testi herätti paljon keskustelua viitearvojen osalta.

Ehdotus 1: Lisätään hallituksen tekemään ehdotukseen lause: ”Poikkeuksena voidaan pitää lysiinin viitearvoja korkeampaa määrää, sillä siihen vaikuttaa myös ruokinta.”

Ehdotus 2: Ei katsota viitearvoja vaan yhteissummaa.

Ehdotus 3: Poikkeuksena voi pitää lysiinin viitearvoja korkeampaa määrää jolloin myös yhteissumma voi nousta yli 700.

Ehdotus 1 ja 2 vedettiin takaisin ja valittiin ehdotus 3.

Jalostussuositukset hyväksyttiin.

Pentuvälityksen ehdot:

Pentuvälitykseen otetaan myös pentueet, jotka eivät täytä yhdistyksen suosituksia erillisellä maininnalla, että ”Eivät täytä pentuvälityksen ehtoja” ja maininnalla mikä ehto ei täyty. Jatketaan vuoden 2017 voimassa olevan säännön mukaisesti, pentuvälityksen ehdot pysyvät ennallaan.

Pentue ilmoitetaan jalostustoimikunnalle. Jalostustoimikunnalle toimitetaan terveystutkimukset sekä muut mahdolliset dokumentit, jonka jälkeen jalostustoimikunta ilmoittaa pentueen webmasterille ja pentuneuvojalle.

 1. Pentuneuvojan valinta (siirretty kohdasta 9)

Juha Hummelin valittiin pentuneuvojaksi.

 1. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Laura Soini kysyi yhdistyksen Facebook-sivujen ylläpitäjistä. Hänen mielestään yhdistyksen fb- sivuja tulisi hallinnoida ainoastaan hallituksen jäsenet.

Laura Soini otti myös esille, että onko uuden hallituksen jäsenistä joku Nordean asiakas. Asiakaspalvelu pankin kanssa on huomattavasti helpompaa, jos hallituksen jäsen on jo pankin asiakas. Pankkiin tulee tehdä erillinen soitto rahastonhoitajan tiedoista, PRH-muutos ei riitä.

 1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 14.06.