Kutsu! Syyskokous sunnuntaina 21.10.2018


Yhdistyksen syyskokous

Sunnuntaina 21.10.2018 Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tiloissa, os. Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Syyskokous klo 12

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kokousedustajien äänivaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus tulevalle kaudelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä
 8. Valitaan pentuneuvoja
 9. Valitaan tarvittavat kokousedustajat
 10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Yhdistyksen kasvattajajäsenten tapaaminen klo 14

Asiantuntijavieraana ja alustajana lisääntymistieteen erikoiseläinlääkäri Liisa Jalkanen, joka keskustelee kanssamme mm. hedelmällisyydestä, astutuksista ja siemennyksistä, tiineydestä, synnytyksistä yms.  asioista.

Tavoitteena on oppia, kuulla tuoretta tietoa aihealueelta ja edistää myös kasvattajien välistä kanssakäymistä. Tilaisuus on avoin kaikille jäsenille.